ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΧΟΝΔΡΙΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ

Η ύπαρξη χόνδρινων βλαβών μέσα στο γόνατο κατά τη διενέργεια μιας αρθροσκόπησης, συχνά για άλλο λόγο, είναι ένα συχνό εύρημα. Αποτελεί ένα δύσκολο θεραπευτικό πρόβλημα (διότι οι επιδιορθωτικές ικανότητες του χόνδρου είναι πολύ περιορισμένες) και τις περισσότερες φορές αφορούν νέα άτομα.

Οι πιο ενδεδειγμένες τεχνικές για την αντιμετώπιση των βλαβών αυτών είναι:

Αρθροσκόπηση-Χόνδρινες Βλάβες