ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΩΜΟΥ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ

Τα άτομα που ασχολούνται με αθλήματα όπως πόλο, κολύμβηση, βόλευ, άρση βαρών, ρήψεις είναι επιρρεπείς σε παθολογίες του ώμου. Μια από τις πιο συχνές είναι το σύνδρομο πρόσκρουσης (συχνά αναφερόμενο και ως περιαθρίτις). Είναι μηχανικής αιτιολογίας και οφείλεται σε πρόσκρουση της κεφαλής του βραχιόνιου πάνω στο ακρώμιο λόγω μείωσης του χώρου όπου γίνεται η κίνηση και συχνά συνυπάρχει και βλάβη των πέριξ τενόντων (μυοτενοντώδες πέταλο) και κάποια ανωμαλία στο σχήμα του ακρωμίου.

Όταν μετά από 4 μήνες συντηρητικής αγωγής δεν υπάρχει θεραπευτικό αποτέλεσμα τότε γίνεται με αρθροσκόπηση η τεχνική της ακρωμιοπλαστικής αυξάνοντας το χώρο της κίνησης και επιδιορθώνοντας και ότι άλλη βλάβη υπάρχει. Ο ασθενής μπορεί να εξέλθει την ίδια μέρα από το νοσοκομείο αρχίζοντας μετά ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπείας.

Στις περιπτώσεις οξείας ρήξης (κοψίματος) τενόντων του ώμου (μυοτενοντώδες πέταλο) που σε νέα άτομα ή αθλητές οφείλεται πάντα σε τραυματισμό (ενώ σε ηλικιωμένα άτομα είναι εκφυλιστικής αιτιολογίας) η επίλυση της βλάβης πρέπει να είναι πάντα χειρουργική διότι η συντηρητική αγωγή δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα.

Γίνεται με αρθροσκόπηση ενώ στις περιπτώσεις μαζικών ρήξεων καλό είναι να ακολουθείται μια ανοιχτή τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας.

Αρθροσκόπηση Ώμου

Σύνδρομο Πρόσκρουσης Ώμου Ρήξη Τενόντων